Escoltar

Funció i objectius

INTRODUCCIÓ

El Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, està format per les àrees de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Filologia Alemanya, Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega i Portuguesa, Filologia Grega, Filologia Llatina Literatura Espanyola i Llengua Espanyola.

Organitza:

  • Estudis de GRAU en Llengua i Literatura Espanyoles i LLICENCIATURA en Filologia Hispànica (en extinció).
  • Estudis de GRAU en Estudis Anglesos i LLICENCIATURA en Filologia Anglesa (en extinció).
  • MÀSTER Universitari en Llengües i Literatures Modernes.
  • DOCTORAT en Llengües i Literatures Modernes.
  • TÍTOLS PROPIS
    • Expert Universitari en Teoria i Pràctica de la Traducció Literària.
    • Diploma Universitari de Llengua i Cultura Espanyoles (tots els nivells del MCER).

Imparteix també docència a altres estudis: Graus d’Educació Primària, Educació Infantil, Turisme, Llengua i Literatura Catalanes, Història, Història de l’Art, Filosofia.